Vår verksamhet

Vi arbetar enligt kvalitet-och miljöledningssystem ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Bergsprängningscentralen är ett företag som förmedlar en tjänst och äger därför inga maskiner eller fordon själva. Denna tjänst utförs av våra medlemmar. Alla våra medlemmar kan spränga berg i olika former men det finns även specialkunskaper och spetskompetens inom området berg och sten. Vi hjälper även till som bergkonsulter i olika uppdrag.

Bergsprängningscentralens mål är att hålla en hög kvalitét på allt arbete och därigenom skapa nöjda kunder. En nöjd kund är en återkommande kund. Genom att det finns flera företag under samma ”paraply” kan vi ge en starkare och flexiblare service till våra kunder.

Exempel på specialkunskaper som våra medlemmar har är:

  • Inomhussprängning
  • Vibrationsfri bergschakt
  • Vajersågning
  • Bergförstärkning
  • Sprängning under vatten
  • Avtäckning av berg
  • Borttransport av sprängsten
  • Kostnadsförslag/Offert

Kontakta gärna oss för vidare information!

Alla Centralens medlemmar har erforderliga tillstånd och försäkringar samt innehar ID06-identifikation.

Våra medlemmar kommer även att vara klara och redo för att möta spårbarhetskraven från MSB den 5 april!

För att säkerställa att våra räkenskaper är i god ordning och att redovisningen håller hög kvalité, samarbetar vi med Finnhammars Revisionsbyrå.

Genomförda projekt

frontpage-flip-22660.jpg

safetrade           ID06