BERGSPRÄNGNINGSCENTRALENS MEDLEMMAR

Samtliga medlemmar har erforderliga tillstånd och försäkringar.


Allsprängning Helge Marjeta AB Tosterövägen 5
125 42 Älvsjö

Tel/fax: 08-647 62 00
Mob: 0708-26 71 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brobergs Bergsprängning AB
Skoby
195 95 Rosersberg
Tel: 08-590 359 05
Fax: 08-590 354 84
Mob: 0705-89 49 97 Brage
Mob: 0705-89 56 95 Herbert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Br Janglövs Bergsprängning HB
Moränvägen 90
136 51 Haninge

Tel: 08-500 230 42
Fax: 08-500 272 40
Mob: 0704-38 83 12 Leif
Mob: 0706-81 35 24 Tony
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .