Bergsprängningscentralen har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Kvalitets- och miljöledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten. Arbetet med kvalité och miljö säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls.

Vi ser även kvalité och miljö som viktiga framgångsfaktorer såväl i enskilda uppdrag som i samarbetet med våra medlemmar och kunder i ett långsiktigt företagsperspektiv. I vårt arbete använder vi vedertagna metoder och utrustningar utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav.

Yrkeskunnig personal säkrar ett professionellt utförande av sprängningsentreprenader genom egenkontroller under hela utförandet.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med våra medlemmar, leverantörer och andra entreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågade tjänster i rätt tid och i rätt utförande.

Om oss

Bergsprängningscentralen bildades 1974 som en paraplyorganisation för 10 fristående bergsprängningsföretag. Tanken med Centralen var, då som nu, att den ska vara en förmedlingscentral av arbeten för medlemmarna, som genom att vara flera företag under samma ”paraply”, blir starkare och kan ge bra och flexibel service till beställarna.

Samarbetspartner

  • Landahl advokatbyrå
  • Finnhammars revisionsbyrå
  • TME AB