Rörgravar kräver noggrannhet

Rörgravar används för att kunna gräva ner ledningar av olika slag. Fjärrvärmeledningar och avloppsledningar är vanliga typer av rör som grävs ner. Att spränga rörgravar är ett arbete som kräver noggrannhet och kompetens, speciellt om det handlar om rörgravar i Stockholm. Det är viktigt att denna typ av jobb går snabbt, utförs korrekt och är säkert. Våra medlemmar utför sprängningar och grävningar av rörgravar i hela Stockholmsområdet. Det innebär att vi har stor lokalkännedom, något som är fördelaktigt för dig som kund. På bilderna nedan ser du bland annat när vi spränger en rörgrav bredvid en trafikerad väg i centrala Stockholm.

Sprängning för fjärrvärme i centrala Stockholm
Sprängning bredvid befintlig ledning
Sprängning bredvid befintlig ledning
Rörgrav 3m djup