Historik

Bergsprängningscentralen bildades 1974 som en paraplyorganisation för 10 fristående bergsprängningsföretag. Tanken med Centralen var, då som nu, att den ska vara en förmedlingscentral av arbeten för medlemmarna, som genom att vara flera företag under samma ”paraply”, blir starkare och kan ge bra och flexibel service till beställarna. Det upprättades också en gemensam prislista för Centralens medlemmar.
Medlemsantalet har varit tämligen konstant genom åren och de flesta av de nuvarande medlemmarna har varit med väldigt länge i Centralen.
På Centralen arbetar 2 personer: VD och ekonomiansvarig. Centralen räknar och lämnar anbud på förfrågningar samt delegerar efter resurs vid beställning, gör volymkontroll och annat som medlemmarna vill ha hjälp med. Centralen sköter all fakturering för medlemmarna. Även många av medlemmarnas leverantörsfakturor går via Centralen.