Bergförstärkning skapar säkra miljöer

Det finns olika metoder när det gäller att förstärka berg och valet av metod beror bland annat på bergets kvalitet. En tunnel kan till exempel förstärkas med bergbultning, betongsprutning eller en kombination av båda. Bergbultning innebär att bergsblock säkras genom att bulta fast blocken i själva berget. Betongsprutning används för att stabilisera en bergyta och utförs med antingen torr- eller våtsprutning.

Förutom bergbultning och betongsprutning finns även bergförstärkning genom nät eller injektioner. Nät används på den yttre bergytan och ser till att lösa stenar och lös is inte faller ner och skadar någon eller något. Injektion innebär att en tätning av bergets naturliga sprickor utförs. På bilden visas ett exempel på bergförstärkning i Stockholm. Det är Årstatunneln som injekteras med betong.

Injektering Årsta tunnlar